انواع سایت از لحاظ کاربرد

سایت‌ها با حوزه‌های کاری متفاوتی که وجود دارند باید مختص به همان حوزه طراحی شوند.

نوع سایت مورد نظر خود را انتخاب کنید:

سایت شرکتی

سایت های بدون فروش آنلاین و صرفا خدماتی مانند معرفی شرکت، نگهداری از سالمند و…

سایت فروشگاهی

سایت های با فروش آنلاین مانند سایت فروشگاه پوشاک، کفش، ساعت و…